A legújabb kutatások arra jutottak, hogy a gyerekek egészséges fejlődését a halászó, vadászó, gyűjtögető életmód teszi lehetővé. A fehérek fel voltak háborodva azon, hogy az amerikai bennszülöttek hogyan nevelik a gyerekeiket. Miért? Mert az indiánok nem verték a gyerekeiket. A múltat persze nem lehet visszahozni, de be kell látnunk, hogy milyen árat fizetünk a modernizációért. A nagycsaládok szétesése valamikor a XVIII. században kezdődött, az ipari forradalom idején, a falvak eltiprásával, az urbanizációval, az emberek lélektelen munkára kényszerítésével. Nem véletlen, hogy Angliában született meg az alkoholizmus. Inni már az antik Görögországban is ittak, de alkoholizmus nem volt. A mai Kínában tökéletesen látható, hogy egyetlen generáció alatt lezajlik a szemünk előtt mindaz, ami Nyugaton több évszázad alatt ment végbe.”

A fenti mondatok nem egy konzervatív politikus, hanem az inkább liberális körökben népszerű dr. Máté Gábor szájából hangzottak el a HVG Pszichológia új számában. A Szétszórt elmék szerzője ebben az interjúban nem konkrétan az ADHD-ről, hanem a szenvedélybetegségekről és a mögöttük rejlő emberi szenvedésről beszélt. De mint A sóvárgás démona c. könyvében is írja, az ADHD-val gyakran társul a szenvedélybetegség, hiszen összeköti őket a belső nyugtalanság. Dr. Máté a Vancouver-i kábítószeres negyed bentlakásos otthonának orvosaként fokozatosan sodródott a mainstream kezelésektől az ellenőrzött drogprogramon át a sámánok varázsfüvével, az ayahuascával való kísérletekig, annak ceremoniális keretek közötti használatáig. Bár ez utóbbi módszerek távol állnak tőlem és nincs is róluk véleményem, dr. Máté tevékenysége és gondolatai azt sugallják: komoly lelki problémákat nem lehet hatékonyan kezelni lokalizálható agyi működészavarként, szükség van a tágabb kontextus (a teljes személyiség, illetve a társas-társadalmi szint, akár multigenerációs síkon történő) bevonására. És ez nemcsak a szenvedélybetegségekre lehet igaz, hanem más pszichiátriai rendellenességekre is.

Bár azt gondolom, hogy van értelme a lokális kezelésnek pl. neurofeedback terápiával, minden olyan eset, amikor öngyilkos lövöldözésről ír a sajtó (a nemrég történt eset, vagy másfél éve Adam Lanza esete), felhívja a figyelmet arra, milyen kevéssé hatékony a legelterjedtebb „lokális” kezelés, a gyógyszer. Az Asperger-szindrómás tettesek/áldozatok csak a jéghegy csúcsát jelentik, alattuk még boldogtalan emberek hatalmas tömege van, ami nagyon veszélyes dolog, mert hasonló ön-és közveszélyes tettekhez vezethet.

Dr. Máté másik állítását, vagyis azt, hogy a lelki problémák nem függetlenek a társadalmi kontextustól, jól bizonyítja pl., hogy az autizmus kiemelkedően nagy arányban fordul elő korunk Olympusán, (ami paradox módon egy völgy), a Szilícium-völgyben. Itt élnek azok, akik mozgásban tartják a technológiai fejlődést, és ezzel a világot. A szülőknek sikert hozó intellektuális gondolkodásmódnak azonban komoly és gyakori árnyoldala gyerekük neurológiai problémája. Szerencsére egyre többen felismerik ezt, és a világon itt a legnépszerűbb a mindfulness meditáció is, mely nemcsak a figyelmi funkciókat javítja a belső figyelem, önreflexió fejlesztése révén, hanem holisztikusabb, ember-orientáltabb gondolkodásmódot is eredményez. Egy friss kutatás éppen az autizmus és a „technikai” gondolkodás összefüggését tárgyalja: az ember-orientált szakmákban dolgozókhoz képest sokkal nagyobb a kockázata a technikai (műszaki, illetve pénzügyi) területen dolgozóknak arra, hogy gyermekük autisztikus legyen; az elsőben kétszeres, a másodikban négyszeres az arány.

De a kiindulóponthoz visszakanyarodva: dr. Máté Gábort olvasva gyakran van „aha” élményem, és ez ezúttal sem maradt el. A Figyelemkontroll témái úgy alakultak az elmúlt két évben, mintha azt kerestem volna, hogyan lehet visszahozni mai civilizált világunkba azt, amit elvesztettünk a modernizáció során: a megfelelő mozgást, a megfelelő táplálkozást, az érzelemközpontú nevelést, az egón túlmutató spirituális élményeket.

Ha tetszett az írás, olvass el egy másik hasonló témájút is, melynek címe Jógával a kriminalizálódás ellen!