Néhány hét múlva megjelenik dr. Máté Gábor Szétszórt elmék – Új gondolatok az ADHD eredetével és gyógyításával kapcsolatban c. könyve. Az orvos-szerző talán nem ismeretlen a magyar olvasók számára: 2 éve jelent meg A test lázadása – Ismerd meg a stresszbetegségeket!, tavaly pedig A sóvárgás démona – Ismerd meg a függőségeidet! c. műve. Az elsőben a rák és az autoimmun betegségek, a másodikban a szenvedélybetegségeket helyezi pszichológiai, sőt szociológiai kontextusba. Ahogy írja A test lázadásában:

Ha megelégszünk azzal a nézettel, hogy a betegségek – a mentális vagy a fizikai kórok – elsődlegesen genetikus eredetűek, lehetővé válik, hogy elkerüljük a zavaró kérdéseket annak a társadalomnak a természetéről, amelyben élünk. Ha a „tudomány” felhatalmaz bennünket arra, hogy figyelmen kívül hagyjuk a szegénységet, az ember alkotta mérgeket vagy az eszeveszett és stresszel teli társadalmi kultúrát mint a betegségek okozóit, csak egyszerű válaszok felé fordulhatunk: farmakológiai és biológiai válaszokhoz. Egy ilyen megközelítés segít igazolni és konzerválni a fennálló társadalmi értékeket és struktúrákat. Ez sok esetben még jövedelmező is lehet.”

Könyveiben Selye János nyomdokain haladva igazolja, hogy a stressz olyan tényező, mely nemcsak lelki, de testi problémákat is okoz. Ehhez a nyugati orvostudomány eszközeit használja fel, bizonyítva, hogy a holisztikus, biopszichoszociológiai megközelítés nemcsak a keleti, filozófiaibb alapú orvostudomány talajáról lehetséges: az elmélethez szükséges információk léteznek, csak egységes rendszerbe kell őket szervezni.

Egyik fontos tézise, hogy a testi-lelki életminőséget romboló stressz sokszor a gyerekkori szenvedésekben vagy a konfliktusokra adott hibás válaszokban gyökerezik, melyek jellegzetes hiedelmekhez és magatartásformákhoz vezetnek. A rákbetegnél pl. gyakran megfigyelhető a harag visszatartása a „szerethető személyiség” képének fenntartása érdekében, és ilyenkor mintha a test figyelmeztetne, „lázadna” ez ellen az egyensúlyi állapot megbontásával.

Dr. Máté Gábor vészterhes időszakban, 1944-ben született Budapesten. 1957-ben érkezett családjával Kanadába, ahol először tanárként dolgozott, majd követte belső hangját, és orvosnak tanult. Több mint 20 éve család- illetve kórházi orvosként dolgozik, de könyvei és előadásai révén világszerte egyre ismertebb. Viszonylag későn, 55 éves korában jelent meg első könyve, a most magyarra is lefordított ADHD-témájú Szétszórt elmék, mely zajos sikert aratott. Talán ez a szerző eddigi legszemélyesebb és mégis legpraktikusabb műve: dr. Máté személyesen is érintett az ügyben (3 gyermekével együtt maga is ADHD-val él). Bár orvosként dolgozott, maga is csak 50 éves kora után szembesült ezzel a ténnyel és azzal, hogy a kezeletlen szindróma milyen káros hatással volt családi életére.

Érzékeny, néhol irodalmi stílusban megírt gondolatait és betegeivel folytatott beszélgetéseit jól ellenpontozzák a releváns tudományos kutatásokról szóló beszámolók és a gyakorlatias tanácsok. Nézeteit gyakran “középutasnak” címkézik: nem kárhoztatja az ADHD gyógyszeres kezelését (egy időben maga is szedett Ritalint), de felhívja a figyelmet arra, hogy az igazi megoldást a szülői gondoskodás és a társas kapcsolatok stresszmentessé válása, érzelmi tudatosságunk fejlesztése jelentené. Nem arról van szó, hogy a szülők rosszak vagy nem szeretik gyermeküket, inkább arról, hogy a nagycsaládok és közösségek felbomlása, a házastársi kapcsolatokban meglévő stressz és az anyagi nehézségek mind gátolják őket a gyerekre hangolódásban. Ha ennek tudatában vagyunk, aktívan tehetünk ellene – a könyv is sok tanácsot ad ehhez.

Ha megjelent a magyar fordítás, még szeretnék foglalkozni ezzel a valóban szemléletformáló könyvvel, addig csak azokat a kulcsszavakat írom ide dr. Máté egyik interjújából, amire szerinte a betegeknek szükségük van, és melyek jegyében (véleményem szerint) ő maga munkálkodik: humanitás – együttérzés – intelligencia – türelem – támogatás.

A könyv megjelenése alkalmából a szerző szeptemberben néhány napot Magyarországon tölt, és tervezi, hogy érintett szülőkkel személyesen is találkozik. A helyszínen kapható lesz a könyv is, melyet a szerző kérésre dedikál. A találkozó pontos helyszínét és időpontját majd megjelentetem a weboldalon és a FB oldalon is.

További linkek:

Ha tetszett az írás, olvass el egy másik hasonló témájút is, melynek címe Van itt egy orvos?