kép az adhd és az iskola/óvoda oldalhoz

Az ADHD-s gyerekeknek nehezükre esik, hogy kövessék az iskolai utasításokat, mert nem tudnak olyan sokáig egy dologra figyelni, hogy igazán meg is értsék azt. Az alábbiak segítségével megtudhatja, hogy lehet segíteni őket abban, hogy odafigyeljenek az utasításokra és teljes mértékig megértsék azokat. 

 

A probléma: Az utasítások nehézkes követése a figyelemzavaros rendellenesség (ADD vagy ADHD) egyik fő jellegzetessége. Az ilyen gyermekek látszólag megértik, akár le is írják az Ön utasításait, de aztán egész más témájú vagy hibás házi feladatot adnak be.

Az ok: Az ADHD-s tanulóknak nehezükre esik a figyelemösszpontosítás és a tartós figyelem. Az is előfordulhat, hogy „nincsenek Önre hangolva”, amikor elhangzik az utasítás. Gyakran megesik, hogy a tanuló meghallja a tanár első utasítását, aztán más gondolatok vagy ingerek elvonják a figyelmét. Lehet, hogy csak foszlányokat hall a szövegből, vagy csak négyből egy feladatot hall meg és végez el. A beszédértési nehézségek súlyosbítják a problémát.

Az akadályok: Egy ADHD-s diák sokszor úgy megy haza az iskolából, hogy azt hiszi, mindent hallott és ért is. Lehet, hogy annyira figyelt, amennyire csak tudott, mégis elmulasztott egy-egy lépést vagy utasítást. Amikor beadja a hiányos vagy hibás munkáját, a tanárok nagy része mérges és csalódott lesz. De ha gyenge osztályzatot adnak rá, csak rontanak a helyzeten, mivel a gyermek önbecsülése sérül, és butának fogja magát tartani.

Megoldások az osztályteremben

Ismerje meg diákjait. Legyen tekintettel arra, hogy az ADHD-s diákok gondolatai csaponganak. Tudnia kell azt is, hogy gyakran elvesztik a fonalat az anyagban a lassú beszédértési készségük miatt.

Tartson szemkontaktust. Amikor egy ADHD-s diáknak feladatot ad, mindig nézzen rá. Lehet, hogy meg kell állnia egy mondat közepén, és megvárni, míg a diák Önre néz.

Röviden beszéljen. Utasítások adásánál legyen konkrét és tömör. Ha lehetséges, személyesen a gyereknek adjon utasítást, és ne az egész osztálynak.

Használjon szemléltető anyagokat. Írja az utasításokat színes krétával a táblára, hogy ki tudja emelni a fontos témákat vagy az adott feladatot. Ragaszkodjon ahhoz, hogy a tanulók szóról szóra leírják a feladatot. Aztán ellenőrizze, mit írt az ADHD-s diák.

Írásban adja ki a feladatokat. Az egyik tanárt biztosította ADHD-s tanulója, hogy leírta a feladatot, de mikor hazaért, mégse tudta, mit kell csinálni. A tanár azt találta, hogy a gyerek leírta, hogy „olvasási feladat”, de nem írta le, melyik fejezeteket kell elolvasnia, és melyik kérdésekre kell válaszolnia. Ezután a tanár mindig gépelt feladatlistát adott ki.

Kérdezzük ki őket a feladatokról. Amikor szóbeli utasítást adunk, erősítsük meg. Segíthet az a vicces módszer, hogy arra kérünk három diákot a tanterem különböző részeiből, hogy ismételjék el a feladatot. Ez a módszer egy plusz alkalmat biztosít az ADHD-s diák számára, hogy az utasításokra „hangolódjon”.

Használja a hangját. Beszéljen hangosabban vagy halkabban, mint egy színész, hogy magára vonja az olyan diákok figyelmét, akik átmenetileg kikapcsoltak.

Próbálkozzon meg különböző technológiákkal. A digitális hangfelvevők segíthetnek a gyerekeknek azzal, hogy azonnal visszajátszható információkat tudnak rögzíteni, és ez hasznos lehet házi feladatok lediktálásánál vagy más emlékeztetők készítésénél az egész iskolában töltött idő alatt.

Otthoni megoldások

Akárcsak az iskolában, egy ADHD-snek otthon is szinte lehetetlen, hogy megtanuljon több részből álló feladatokat elvégezni. Egyszerűen túl sok információt kell rendszerbe foglalni és rögzíteni. A szülők dolga, hogy elemeire bontsák a komplex feladatokat. Adjon gyermekének egy utasítást, kérje meg annak elvégzésére, aztán a gyermek jelentkezzen Önnél. Csak akkor következzen a második lépés, ha az első lépést már elvégezte.

Próbálja ki a feladatlistákat. A nagyobb diákok jól elboldogulnak feladatlistákkal vagy napi rutinfeladat-listával, ami lehetővé teszi számukra, hogy felelősen végre is hajtsák azokat. Kipipálhatják a teljesített feladatokat, ahogy haladnak előre.

Készítsen időszalag-fotót. Kisdiákoknak néhány szülő és tanár lefényképezi a rutinszerűen végzendő feladatokat. Pl. a reggeli iskolába készülődés számos lépésből, utasításból áll. Fényképezze le gyermekét, ahogy elvégzi az egyes tevékenységeket (pl. öltözik, reggelizik, fogat mos, bepakolja az iskolatáskáját), és aztán megfelelő sorrendben tegye ki a képeket, hogy gyermekének legyen vizuális emlékeztetője a reggeli rutintevékenységekről.

Jutalmazzon. Ha gyermekének több megerősítésre van szüksége, találjon ki egy jutalmazási rendszert, hogy biztosítsa a külső motivációt. Ha az utasításokat egyszerűvé és egyértelművé teszi, segíti ADHD-s gyermekét abban, hogy felelősebben viselkedjen és sikeresebb legyen otthon és az iskolában.

Javítsa ki a rossz magatartást. Ha a gyerek megígér valamit, de aztán valami elvonja a figyelmét, próbálja meg kijavítani viselkedését, és ne büntesse! Például ha megkérte, hogy etesse meg a kutyát, és ehelyett kint kosarazik, segítsen kijavítani a magatartását azzal, hogy azt mondja neki: „Tudod, neked most a kutyát kéne megetetni. Addig én megfogom a kosárlabdát, nálam megtalálod, ha végeztél.”

(Forrás: ADDitude Magazine)